Các bước bắt đầu sử dụng

Navigation:  »No topics above this level«

Các bước bắt đầu sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi cài đặt thành công làm sao để anh/chị sử dụng được và các thao tác chi tiết như thế nào? Mục này sẽ hướng dẫn anh/chị các bước bắt đầu sử dụng phần mềm, chi tiết như sau:

Khởi động MISA Panda.NET 2011

Đăng ký giấy phép sử dụng

Tạo dữ liệu kế toán mới

Mở dữ liệu kế toán

Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu