Bảo trì dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Bảo trì dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng.

Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận chuyển chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

image283

Cách thực hiện

-       Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu.

-       Chọn khoảng thời gian cần bảo trì, sau đó nhấn <<Thực hiện>>.

Thời gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên có thể mất nhiều thời gian nếu dữ liệu nhiều. Để tiết kiệm thời gian NSD có thể chọn khoảng thời gian bảo trì phù hợp với yêu cầu quản lý (Ví dụ: thời gian bảo trì bắt đầu từ tháng nào trong năm,…)

Xem thêm:

-       Xuất khẩu dữ liệu

-       Nhập khẩu dữ liệu

-       Chuyển đổi dữ liệu

-       Sao lưu dữ liệu

-       Phục hồi dữ liệu

-       Đăng ký/Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu

-       Xóa cơ sở dữ liệu

-       Thông tin dữ liệu

-       Tạo dữ liệu mới

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.