Xuất khẩu danh mục

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD xuất khẩu các Danh mục: đối tượng phải thi hành án, đối tượng được thi hành án, quyết định thi hành án, tài sản tang vật...từ phần mềm MISA Panda.NET 2011.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu, NSD thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Loại xuất khẩu dữ liệu

image284

-   NSD tích chọn Xuất khẩu danh mục, sau đó nhấn <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo:

Bước 2: Chọn dữ liệu

image285

-   Tích chọn các danh mục mà NSD muốn xuất khẩu, bằng cách tích vào biểu tượng image201.

-   Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Chọn tên tệp lưu dữ liệu xuất khẩu

image286

-   Nhập tên tệp lưu dữ liệu xuất khẩu danh mục bằng cách tích vào biểu tượng image287

-   Sau khi chọn tên tệp lưu dữ liệu nhập khẩu thì nhấn <<Thực hiện>> để tiến hành xuất khẩu danh mục.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.