Danh sách báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo >

Danh sách báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

In Danh sách báo cáo, B01-Bảng cân đối tài khoản, B06-Báo cáo tổng hợp hoạt động thu thi hành án, S09-Bảng cân đối số phát sinh, Báo cáo tình hình thi hành án có yêu cầu thu…

Chức năng:

Cho phép xem và in tất cả sổ sách, báo cáo của doanh nghiệp. Các báo cáo này sữ được hệ thống tự động kết xuất ra sau khi NSD nhập các số liệu kế toán.

-       Vào menu Nghiệp vụ\In báo cáo hoặc kích chuột vào biểu tượng image240 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Báo cáo:

image241

Thông tin chi tiết trên màn hình

1. Báo cáo

Hiển thị tất cả các báo cáo theo hình cây

2. Danh sách báo cáo

Hiển thị tất cả các báo cáo theo danh sách. Tại đây, NSD có thể thực hiện chức năng lọc để tìm nhanh báo cáo mong muốn.

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán

Xem

Xem báo cáo đang được lựa chọn

Sửa mẫu

Sửa mẫu báo cáo đang được lựa chọn

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên màn hình

      Để xem báo cáo:

-       Kích chọn báo cáo muốn xem.

-       Chọn kỳ báo cáo muốn xem.

-       Nhấn nút <<Xem>>.

-       Xác định các tham số báo cáo trong màn hình hộp hội thoại Tham số báo cáo (nếu có), nhấn nút <<Đồng ý>>, phần mềm sẽ tự động lấy số liệu lên báo cáo đã chọn.

      Để sửa mẫu báo cáo:

-       Kích chọn báo cáo muốn sửa mẫu.

-       Nhấn nút <<Sửa mẫu>>.

-       Thay đổi mẫu báo cáo như mong muốn.

-       Chọn menu File\Save hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 để lưu những thay đổi vừa thực hiện.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.