Tham số in Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD tổng hợp báo cáo đối chiếu của các một hay nhiều chấp hành viên.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách báo các, chọn Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án, nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp thoại:

image254

-       Tại hộp thoại Chọn tham số báo cáo, tích chọn các chấp hành viên muốn in báo cáo đối chiếu theo một quyết định hoặc chọn in báo cáo đối chiếu cho một chấp hành viên cho kỳ báo cáo được chọn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem thông tin chi tiết của báo cáo.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.