Tham số in Sổ cái (mẫu quản trị)

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ cái (mẫu quản trị)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép NSD chọn tham số trước khi xem, in sổ cái tài khoản

Cách thực hiện:

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái, chọn báo cáo cần xem: S02_Sổ cái.

-       Xuất hiện hộp thoại tham số báo cáo.

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD kích chọn biểu tượng image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Chọn tài khoản cần in sổ cái.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem thông tin về sổ cái của các tài khoản đã chọn.

image257

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.