Tham số in Sổ theo dõi tài sản, tang vật (Tỉnh Thanh Hóa)

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ theo dõi tài sản, tang vật (Tỉnh Thanh Hóa)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép in Sổ theo dõi tài sản, tang vật theo đặc thù của Tỉnh Thanh Hóa.

Cách thực hiện:

-       Tại màn hình Danh sách báo cáo, chọn mục Tài sản, tang vật\Sổ theo dõi tài sản, tang vật (Tỉnh Thanh Hóa).

-       Chọn các thông in trên hộp thoại Tham số báo cáo, nhấn nút <<Đồng ý>> trên hộp thoại.

image275

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.