Tham số in Sổ quỹ tiền mặt (mẫu quản trị)

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ quỹ tiền mặt (mẫu quản trị)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ quỹ tiền mặt (mẫu quản trị).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Tiền mặt, tiền gửi\ Sổ quỹ tiền mặt (mẫu quản trị)

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image281

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image250 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Chọn tài khoản bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô tài khỏan

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.