Xóa dữ liệu kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Xóa dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD xóa bỏ dữ liệu ra khỏi hệ thống.

image321

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hiển thị thông tin về cơ sở dữ liệu

Cho phép NSD chọn hiển thị thông tin chi tiết về cơ sở dữ liệu

Ngày tạo

Ngày tạo cơ sở dữ liệu

Tệp lưu giữ

Nơi lưu giữ cơ sở dữ liệu

Xóa

Xóa cơ sở dữ liệu

Đóng

Hủy bỏ việc xóa cơ sở dữ liệu

Cách thực hiện

-       Vào Tệp/Xóa cơ sở dữ liệu đăng nhập vào máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần xóa.

-       Chọn dữ liệu kế toán cần xóa.

-       Kích chuột vào biểu tượng image322 trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>.

NSD cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện chức năng này, vì dữ liệu kế toán sẽ bị xóa hoàn toàn ra khỏi hệ thống.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.