Sao lưu dữ liệu nhanh

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Sao lưu dữ liệu >

Sao lưu dữ liệu nhanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Nhằm đảm bảo an toàn cho DLKT của cơ quan thi hành án, việc sao lưu DLKT định kỳ là rất cần thiết để đề phòng việc mất dữ liệu hoặc hòng dữ liệu đang làm việc do nguyên ngân khách quan như mất điện đột ngột.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp, chọn chức năng image304, sau đó chọn Sao lưu dữ liệu nhanh xuất hiện màn hình như sau:

image305

-   Nhấn <<Tiếp tục>> để tiến hành sao lưu dữ liệu kế toán.

image306

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Máy chủ

Chọn tên máy chủ

Cơ sở dữ liệu

Chọn tên cơ sở dữ liệu cần sao lưu

Chọn kiểu sao lưu

Chọn kiểu sao lưu dữ liệu

Thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu

Cho phép NSD sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu

Chỉ sao lưu phần dữ liệu bị thay đổi

Cho phép NSD chỉ sao lưu phần dữ liệu bị thay đối

Về trước

Quay về bước trước

Tiếp tục

Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của sao lưu dữ liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sao lưu dữ liệu kế toán

-   Nhấn <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình sao lưu dữ liệu

image307

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn nơi sao lưu

Chọn nơi chứa dữ liệu cần sao lưu

Tệp sao lưu

Tên tệp sau khi sao lưu dữ liệu

Về trước

Quay về bước trước

Tiếp tục

Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của sao lưu dữ liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sao lưu dữ liệu kế toán

-   Nhấn <<Tiếp tục>> để tiến hành bước tiếp theo của quá trình sao lưu

image308

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ghi tiếp vào phần sao lưu trước

Tệp mới sao lưu sẽ được ghi tiếp vào các tệp đã sao lưu trước đây

Ghi đề vào phần sao lưu trước

Tệp mới sao lưu sẽ được ghi đề vào phần sao lưu trước

Về trước

Quay về bước trước

Thực hiện

Hoàn thành việc sao lưu dữ liệu kế toán

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sao lưu dữ liệu kế toán

-   Nhấn <<Thực hiện>> để hoàn thành việc sao lưu dữ liệu kế toán

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.