Sao lưu dữ liệu cao cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Sao lưu dữ liệu >

Sao lưu dữ liệu cao cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Ngoài các tính năng của chức năng Sao lưu dữ liệu nhanh, chức năng Sao lưu dữ liệu cao cấp còn cho phép NSD đặt lịch sao lưu định kỳ trên máy chủ.

Cách thao tác

-   Vào menu Tệp \ image304sau đó chọn chức năng Sao lưu dữ liệu cao cấp, xuất hiện màn hình như sau:

image309

-   Trên hộp thoại Sao lưu DLKT chọn DLKT cần thiết lập chế độ sao lưu.

-   Nhấn biểu tượng image310 tại phần thông tin Đích sao lưu để chọn nơi lưu dữ liệu được sao lưu

-   Chọn chế độ Ghi đè lên phần sao lưu trước hoặc Ghi nối tiếp vào phần sao lưu trước

-   Để thiết lập lịch sao lưu cho DLKT, tích chọn vào thông tin Đặt lịch, sau đó nhấn vào biểu tượng image311

image312

-   Tại hộp thoại Đặt lịch trình, nhập thông tin Tên lịch trình, chọn kiểu lịch trình sao lưu

-   Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để quay lại hộp hội thoại Sao lưu dữ liệu kế toán

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để hoàn thành việc thiết lập sao lưu dữ liệu cao cấp

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.