Kiểm tra tính hợp lệ của số dư

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Kiểm tra tính hợp lệ của số dư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép kiểm tra tính hợp lệ của việc khai báo số dư chi tiết theo từng tài khoản

image330

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Kiểm tra tính hợp lệ của số dư

-       Chọn Loại số dư cần kiểm tra, sau đó nhấn nút <<Lọc dữ liệu>>

-       Phần mềm sẽ tự động liệt kê các chứng từ hạch toán không phù hợp và thông báo lỗi chi tiết tương ứng với số dư chi tiết của từng tài khoản

 

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.