Chuyển tài khoản hạch toán

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Hệ thống tài khoản >

Chuyển tài khoản hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung:

Chức năng Chuyển tài khoản hạch toán cho phép NSD chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác. NSD có thể lựa chọn chuyển tất cả số dư đầu, chứng từ, danh mục hoặc chỉ chuyển số dư hoặc chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ…

Cách thực hiện:

-       Tại màn hình Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản cần chuyển số liệu hoặc danh mục, kích chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán

-       Chọn tài khoản mới, tích chọn một trong 3 chức năng chuyển dữ liệu khi chuyển tài khoản hạch toán: Chuyển tất số dư, chứng từ và danh mục, Chỉ chuyển số dư ban đầu, Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ.

-       Chức năng Chuyển tài khoản cho công thức  báo cáo: để chuyển tài khoản cũ sang tài khoản mới trên công thức báo cáo.

-       Tích chọn mục Xóa tài khoản cũ sau khi chuyển: để xóa tài khoản cũ sau khi chuyển dữ liệu của tài khoản cũ lên tài khoản mới.

-       Tích chọn mục Sao lưu trước khi thực hiện: để sao lưu dữ liệu kế toán trước khi tiến hành chuyển tài khoản hạch toán

image73

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để tiến hành chuyển đổi tài khoản hạch toán.

Trong trường hợp NSD muốn chuyển các tài khoản con thành tài khoản cha, thì sau khi tích chọn tất cả các tài khoản con đó, NSD phải tích chọn vào mục Xóa tài khoản sau khi chuyển trước khi tiến hành chuyển đổi.

      Tìm kiếm Tài khoản: NSD có thể tìm nhanh đến tài khoản nào đó bằng cách kích chuột vào biểu tượng image74 trên thanh công cụ, sau đó nhập điều kiện tìm kiếm thích hợp. Cách thao tác và thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.

      Nạp: Khi muốn cập nhật dữ liệu mới nhất, kích chuột vào biểu tượng image75 trên thanh công cụ.

      In: Để in danh sách các tài khoản, kích chuột vào biểu tượng image76 trên thanh công cụ.

Hệ thống tài khoản trong MISA Panda.NET 2011 đã mở tới bậc 2, bậc 3, bậc 4. Vì vậy trước khi quyết định mở thêm tiết khoản cho hệ thống tài khoản của đơn vị, NSD phải xem xét toàn bộ các tài khoản chi tiết trong hệ thống tài khoản của MISA.

Ví dụ: TK 112 đã mở tiết khoản tới bậc 2, gồm có:

-       Tài khoản 1121 “Tiền Việt Nam”.

-       Tài khoản 1122 “Ngoại tệ”.

-       Tài khoản 1123 “Vàng, bạc, đá quý”.

Đơn vị có thể mở tiết khoản bậc 3 cho TK 1121 tùy thuộc vào yêu cầu quản lý tiền gửi của đơn vị, cụ thể NSD có thể mở tiết khoản cho TK 1121 “Tiền Việt Nam” (Tài khoản bậc 3) như sau:

-       TK 1121.01 - Tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp.

-       TK 1121.02 - Tiền mặt tại Ngân hàng BIDV.

Xem thêm:

-       Danh sách Hệ thống tài khoản

-       Thêm/Sửa Tài khoản

-       Xóa Tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.