Danh sách Nhóm tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhóm tài khoản >

Danh sách Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 đã thiết lập sẵn danh mục nhóm tài khoản nhằm mục đích nhóm các tài khoản chi tiết cùng tính chất theo dõi. Ví dụ TK 1121, 1122 thuộc nhóm tài khoản 112

Tại danh mục Nhóm tài khoản, NSD có thể thực hiện chức năng: Sửa, Tìm kiếm, In, Nạp

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Nhóm tài khoản.

image77

Xem thêm:

-       Sửa Nhóm tài khoản

-       In Nhóm tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.