Sửa Nhóm tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhóm tài khoản >

Sửa Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Tại màn hình danh mục nhóm tài khoản, chọn nhóm tài khoản cần sửa.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Thông tin chi tiết nhóm tài khoản, sửa các thông tin cần thiết.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa sửa.

image78

Xem thêm:

-       Danh sách Nhóm tài khoản

-       In Nhóm tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.