Sửa Tài khoản ngầm định

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản ngầm định >

Sửa Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Tại màn hình danh sách tài khoản ngầm định, chọn nhóm tài khoản ngầm đinh cần sửa.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Tài khoản ngầm định, sửa các thông tin cần thiết.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu thông tin vừa sửa.

image84

Xem thêm:

-       Danh sách Tài khoản ngầm định

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.