Danh sách bản án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Bản án >

Danh sách bản án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các bản án mà cơ quan thi hành án cần tiến hành thi hành án.

Tại màn hình Danh mục bản án, NSD có thể thực thiện chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In, Nạp.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Bản án.

image58

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Bản án

-       Xóa Bản án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.