Thêm/Sửa bản án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Bản án >

Thêm/Sửa bản án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Bản án

-       Tại màn hình Danh mục bản án, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin bản án, nhập các thông tin về bản án cần thiết như: Ký hiệu bản án/QĐ, Tên bản án/QĐ …

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về bản án vừa thêm.

Để sửa bản án

-       Tại màn hình danh mục bản án, chọn bản án muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về bản án vừa sửa.

image59

Xem thêm:

-       Danh sách Bản án

-       Xóa Bản án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.