Thêm/Sửa Tài sản tang vật

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài sản, tang vật >

Thêm/Sửa Tài sản tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Tài sản, tang vật

-       Tại màn hình Danh mục tài sản, tang vật, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết tài sản, tang vật, nhập các thông tin về tài sản, tang vật cần thiết như: mã tài sản, tên tài sản, nhóm tài sản…

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về tài sản, tang vật vừa thêm.

Để sửa thông tin về tài sản, tang vật

-       Tại màn hình danh sách tài sản, tang vật, chọn tài sản, tang vật muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về tài sản, tang vật vừa sửa.

image64

Xem thêm:

-       Danh sách Tài sản tang vật

-       Xóa Tài sản tang vật

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.