Thêm/Sửa Kho

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Kho >

Thêm/Sửa Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm mới kho

-       Tại màn hình danh mục kho, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết kho, nhập các thông tin cần thiết như: mã kho, tên kho

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về kho vừa thêm.

Để sửa thông tin về kho

-       Tại màn hình danh mục kho, chọn kho muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về kho vừa sửa.

image66 image66 image67

Xem thêm:

-       Danh sách Kho

-       Xóa Kho

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.