Danh sách Phân loại tài sản, tang vật

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Phân loại tài sản, tang vật >

Danh sách Phân loại tài sản, tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các loại tài sản tang vật một cách chi tiết.

Tại màn hình phân loại tài sản tang vật, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, Nạp và In.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Phân loại tài sản tang vật.

image68

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Phân loại tài sản, tang vật

-       Xóa Phân loại tài sản, tang vật

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.