Danh sách Phiếu thu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh > Phiếu thu >

Danh sách Phiếu thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép theo dõi, quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc thu tiền mặt tại đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Quỹ\Phiếu thu

-       Nhấn nút <<Duyệt>>, xuất hiện hộp thoại Danh sách chứng từ: Phiếu thu.

image114

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Chọn: Cho phép xem các phiếu thu được chọn trước đó. Để chọn một chứng từ, kích chuột vào chọn chứng từ đó rồi di chuyển đến chức năng “Chọn” bằng cách kích chuột vào biểu tượng image115 trên thanh công cụ.

-       Tìm kiếm: Cho phép tìm được các phiếu thu mà NSD đang muốn tìm. Để tìm được chứng từ  kích chọn vào biểu tượng image116 trên thanh công cụ sau đó nhập điều kiện tìm kiếm rồi nhấn nút tìm. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm theo các tiêu thức mà NSD nhập. Tham khảo thêm thông tin Tìm kiếm

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Phiếu thu

-       Xóa Phiếu thu

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.