Xem, in chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh > Phiếu thu >

Xem, in chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image125 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

image126

Xem thêm:

-       Danh sách Phiếu thu

-       Thêm/Sửa Phiếu thu

-       Xóa Phiếu thu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.