Sao chép từ chứng từ khác

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh >

Sao chép từ chứng từ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD thực hiện sao chép nhanh từ một hoặc nhiều chứng từ cùng loại sang chứng từ Phiếu chi hoặc Phát hành Séc.

image136

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi hoặc Nghiệp vụ\Tiền gửi\Phát hành Séc, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ

-       Nhấn nút <<Tiện ích>> trên thanh công cụ, chọn chức năng Sao chép từ chứng từ khác

-       Trên hộp thoại Sao chép chứng từ, chọn kỳ kế toán, loại chứng từ cần sao chép, sau đó nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>

-       Phần mềm sẽ tự động liệt kê danh sách các chứng từ theo điều kiện được chọn.

-       Tích chọn vào các chứng từ muốn sao chép, sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>, phần mềm sẽ tự động sao chép các thông tin từ chứng từ sao chép được chọn sang chứng từ Phiếu chi hoặc Phát hành Séc tương ứng.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.