Nội dung

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng >

Nội dung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị.

image137

Giải thích:

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Nộp tiền vào tài khoản

image138

- Xuất quỹ gửi vào ngân hàng.

- Người thi hành án, tổ chức, cá nhân có liên quan chuyển tiền thi hành án theo yêu cầu của chấp hành viên vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc.

- Thu tạm ứng án phí, tạm thu tiền thi hành án bằng chuyển khoản.

- Thu tiền bán tài sản thi hành án bằng chuyển khoản.

- Các khoản thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Phát hành séc

image139

- Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ.

- Chuyển khoản trả lại tiền tạm thu cho các đối tượng không phải thực hiện nghĩa vụ về thi hành án.

- Chuyển khoản nộp các khoản phải nộp ngân sách về thi hành án.

- Chuyển trả cho các đối tượng được thi hành án (bao gồm cả chuyển cho trại giam, trại tạm giam để chi trả cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù).

- Chuyển khoản trả tiền bán tài sản thi hành án còn thừa cho đối phải thi hành án và những người có quyền lợi liên quan.

- Chuyển trả số tiền tịch thu sung công sang tài khoản của cơ quan tài chính.

- Các khoản chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Sổ tiền gửi

image140

- Xem và in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc (S04-THA).

Đối tượng phải

T.H.A

image110

- Khai báo danh mục đối tượng phải thi hành án liên quan đến hoạt động thu, chi tiền gửi của đơn vị.

Đối tượng được T.H.A

image109

- Khai báo danh mục đối tượng được thi hành án liên quan đến hoạt động thu, chi tiền gửi của đơn vị.

Nhà cung cấp

image141

- Khai báo danh mục các nhà cung cấp liên quan đến hoạt động thu, chi tiền gửi của đơn vị.

Xem thêm:

-       Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền gửi ngân hàng

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.