Nộp tiền vào tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh >

Nộp tiền vào tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 hỗ trợ NSD lập, in các giấy nộp tiền vào tài khoản một cách nhanh chóng thay thế hoàn toàn công việc thủ công. Đồng thời, với phần mềm này NSD dễ dàng theo dõi, quản lý, xem chi tiết các khoản thu  bằng tiền gửi ngân hàng của tại đơn vị.

image144

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản

Xem thêm:

-       Danh sách Giấy nộp tiền vào tài khoản

-       Thêm/Sửa Giấy nộp tiền vào tài khoản

-       Xóa Giấy nộp tiền vào tài khoản

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.