Danh sách Giấy nộp tiền vào tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh > Nộp tiền vào tài khoản >

Danh sách Giấy nộp tiền vào tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD theo dõi, quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc thu tiền bằng chuyển khoản của đơn vị

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản

-       Nhấn nút <<Duyệt>>, xuất hiện hộp thoại Danh sách chứng từ: Phiếu nộp tiền vào tài khoản.

image145

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Chọn: Cho phép xem các chứng từ Nộp tiền vào tài khoản được chọn trước đó. Để chọn một chứng từ, kích chuột vào chọn chứng từ đó rồi di chuyển đến chức năng “Chọn” bằng cách kích chuột vào biểu tượng image115 trên thanh công cụ.

-       Tìm kiếm: Cho phép tìm được các chứng từ nộp tiền vào tài khoản mà NSD đang muốn tìm. Để tìm được chứng từ  kích chọn vào biểu tượng image116 trên thanh công cụ sau đó nhập điều kiện tìm kiếm rồi nhấn nút tìm. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm theo các tiêu thức mà NSD nhập. Tham khảo thông tin chi tiết Tìm kiếm

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Giấy nộp tiền vào tài khoản

-       Xóa Giấy nộp tiền vào tài khoản

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.