Xem, in chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh > Nộp tiền vào tài khoản >

Xem, in chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image125 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

Xem thêm:

-       Danh sách Giấy nộp tiền vào tài khoản

-       Thêm/Sửa Giấy nộp tiền vào tài khoản

-       Xóa Giấy nộp tiền vào tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.