Séc chuyển khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh >

Séc chuyển khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 hỗ trợ NSD lập, in các Séc chuyển khoản một cách nhanh chóng thay thế hoàn toàn công việc thủ công. Đồng thời, với phần mềm này NSD dễ dàng theo dõi, quản lý, xem chi tiết các khoản chi bằng chuyển khoản phát sinh tại đơn vị.

image147

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền gửi ngân hàng\Séc chuyển khoản

Xem thêm:

-       Danh sách Séc chuyển khoản

-       Thêm/Sửa Séc chuyển khoản

-       Xóa Séc chuyển khoản

-       Xem, in chứng từ chuyển khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.