Danh sách Séc chuyển khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh > Séc chuyển khoản >

Danh sách Séc chuyển khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc chi tiền bằng chuyển khoản tại doanh nghiệp

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền gửi ngân hàng\Séc chuyển khoản.

-       Nhấn nút <<Duyệt>>, xuất hiện hộp thoại Danh sách chứng từ Séc

image148

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Chọn: Cho phép xem các Séc chuyển khoản được chọn trước đó. Để chọn một chứng từ, kích chuột vào chọn chứng từ đó rồi di chuyển đến chức năng “Chọn” bằng cách kích chuột vào biểu tượng image115 trên thanh công cụ.

-       Tìm kiếm: Cho phép tìm được các Séc chuyển khoản mà NSD đang muốn tìm. Để tìm được chứng từ  kích chọn vào biểu tượng image116 trên thanh công cụ sau đó nhập điều kiện tìm kiếm rồi nhấn nút tìm. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm theo các tiêu thức mà NSD nhập. Tham khảo thông tin chi tiết Tìm kiếm

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Séc chuyển khoản

-       Xóa Séc chuyển khoản

-       Xem, in chứng từ chuyển khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.