Nội dung

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật >

Nội dung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị.

image149

Giải thích:

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Nhập kho

image150

- Nhận được tài sản tang vật do các cơ quan khác chuyển đến cho cơ quan thi hành án tạm giữ chờ xử lý.

- Các đối tượng thi hành án giao nộp tài sản, tang vật thi hành án, bên thứ ba có liên quan giao nộp tài sản, tang vật để thi hành án.

- Các tài sản, tang vật tạm thu để đảm bảo thi hành án.

-…

Xuất kho

image151

- Xuất kho tài sản tang vật gửi vào kho bạc

- Xuất kho tài sản tang vật trả lại cho đối tượng không phải thực hiện nghĩa vụ về thi hành án.

- Xuất các tài sản tang vật tạm giữ khi có quyết định tịch thu sung công chuyển giao cho cơ quan tài chính để xử lý hoặc cho các cơ quan chức năng sử dụng.

- Xuất kho tài sản tang vật trả cho đối tượng được thi hành án.

- Xuất kho tài sản tang vật bán đấu giá để thi hành án.

- …

Chuyển kho

image152

- Đơn vị chuyển tài sản tang vật từ kho này sang kho khác.

Điều chỉnh tồn kho

image153

- Khi đơn vị tiến hành kiểm tài sản tang vật trong kho giữa thực tế và trên sổ sách, phát hiện thấy tài sản tang vật giữa sổ sách và tồn kho thực tế bị chênh lệch (thừa hoặc thiếu). Sau khi xác định được nguyên nhân, đơn vị sẽ tiến hành điều chỉnh kho (gồm có điều chỉnh về số lượng hoặc điều chỉnh về giá trị).

 

Sổ Tài sản – Tang vật

image154

- Xem và in Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản tang vật

Tài sản - Tang vật

image155

- Khai báo và theo dõi danh mục tài sản tang vật của đơn vị

Kho tài sản – Tang vật

image156

- Khai báo và theo dõi danh mục kho tài sản tang vật của đơn vị

Phân loại Tài sản – Tang vật

image157

- Khai báo và theo dõi danh mục loại tài sản tang vật của đơn vị.

Xem thêm:

-       Mô hình hóa hoạt động kế toán Tài sản – Tang vật

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.