Thêm/Sửa Phiếu nhập kho

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Phiếu nhập kho >

Thêm/Sửa Phiếu nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép Lập và in Phiếu nhập kho khi phát sinh nghiệp vụ Nhập kho tài sản – tang vật của đơn vị.

image162

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người giao

Chọn người giao tài sản, tang vật trong danh sách.

Họ tên

Họ tên của người giao tài sản

Địa chỉ

Địa chỉ của người giao tài sản

Diễn giải

Lý do nhập kho tài sản

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong Phiếu nhập kho sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Ngày CT

Ngày chứng từ lập chứng từ Phiếu nhập kho

Số CT

Số Phiếu nhập kho

Số bảng kê

Số của bảng kê chứa Phiếu nhập kho này

Cách thao tác

*     Thêm mới một Phiếu nhập kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image119 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Nhập thông tin người giao Tài sản – Tang vật, địa chỉ của người giao, lý do nhập kho tài sản, tang vật và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày chứng từ phiếu nhập kho và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày phiếu nhập kho.

-       Nhập số chứng từ Phiếu nhập kho

-       Nhập mã tài sản hoặc chọn mã tài sản bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã tài sản.

-       Nhập hoặc chọn quyết định thi hành án bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định.

-       Nhập tên của tài sản tang vật trên diễn giải

-       Nhập  mã kho hoặc chọn mã kho bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã kho

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Nợ. Ở đây hệ thống đã mặc định TK Nợ là TK 1141 hoặc TK 1142, NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập số lượng tài sản tang vật theo chứng từ

-       Nhập số lượng thực nhập kho của tài sản – tang vật

-       Nhập đơn giá của tài sản, tang vật nhập kho

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã thống kê

-       Kích chuột vào biểu tượng image121 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

* Sửa Phiếu nhập kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image123 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image121 để lưu thông tin vừa sửa.

Xem thêm:

-       Danh sách Phiếu nhập kho

-       Xóa Phiếu nhập kho

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.