Thêm/Sửa Phiếu xuất kho

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Phiếu xuất kho >

Thêm/Sửa Phiếu xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD lập và in Phiếu xuất kho khi phát sinh nghiệp vụ Xuất kho tài sản – tang vật của đơn vị.

image163

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nhận

Chọn người nhận tài sản, tang vật trong danh sách.

Họ tên

Họ tên của người hoặc đơn vị nhận  tài sản

Địa chỉ

Địa chỉ của người haợc đơn vị nhận giao tài sản

Diễn giải

Lý do xuất kho tài sản

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong Phiếu xuất kho sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Ngày CT

Ngày chứng từ lập chứng từ Phiếu xuất kho

Số CT

Số Phiếu xuất kho

Số bảng kê

Số của bảng kê chứa Phiếu xuất kho này

Cách thao tác

*     Thêm mới một Phiếu xuất kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image119 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Nhập thông tin người hoặc đơn vị nhận tài sản Tài sản – Tang vật, địa chỉ của người nhận, lý do xuất kho tài sản, tang vật và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày chứng từ phiếu xuất kho và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày phiếu xuất kho.

-       Nhập số chứng từ Phiếu xuất kho

-       Nhập mã tài sản hoặc chọn mã tài sản bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã tài sản.

-       Nhập hoặc chọn quyết định thi hành án bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định.

-       Nhập tên của tài sản tang vật trên diễn giải

-       Nhập  mã kho hoặc chọn mã kho bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã kho

-       Nhập hoặc chọn TK Nợ có liên quan bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Nợ

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Có. Ở đây hệ thống đã mặc định TK  là TK 1141 hoặc TK 1142, NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập số lượng tài sản tang vật theo chứng từ

-       Nhập số lượng thực xuất kho của tài sản – tang vật

-       Nhập đơn giá của tài sản, tang vật xuất kho

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã thống kê

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

* Sửa Phiếu xuất kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image123 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 để lưu thông tin vừa sửa.

Xem thêm:

-       Danh sách Phiếu xuất kho

-       Xóa Phiếu xuất kho

-       Xem, in chứng từ xuất kho

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.