Phiếu chuyển kho nội bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Phiếu chuyển kho nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD lập nhanh chứng từ chuyển kho nội bộ tài sản tang vật. Tạo thuận lợi cho NSD trong quá trình hạch toán, quản lý chứng từ và lập sổ sách, báo cáo tài chính.

image166

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản – Tang vật\Chuyển kho.

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ chuyển kho nội bộ

-       Thêm/Sửa Chứng từ chuyển kho nội bộ

-       Xóa Phiếu chuyển kho nội bộ

-       Xem, in Chứng từ chuyển kho nội bộ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.