Nội dung

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái >

Nội dung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị.

image175

Giải thích:

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Chứng từ xác định tiền, tài sản

image176

- Trước khi tiến hành hoạt động thu thi hành án. Kế toán tiến hành lập bảng xác định tiền, tài sản phải thu của quyết định thi hành án đó.

Chứng từ nghiệp vụ khác

image177

- Để nhập các nghiệp vụ kế toán khác tổng hợp không liên quan đến các phân hệ tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng…

- Để chuyển yêu cầu thu thành quyết định thi hành án

Kết chuyển

image178

- Kết chuyển tiền hoặc tài sản cho các đối tuợng có liên quan theo quyết định thi hành án.

Khóa sổ

image179

Khóa sổ cho toàn bộ chứng từ  nhập liệu thuộc một hoặc nhiều phân hệ kế toán trong khoản thời gian do người dùng lựa chọn.

Xem thêm:

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.