Danh sách Chứng từ xác định tiền, tài sản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Phiếu xác định tiền, tài sản >

Danh sách Chứng từ xác định tiền, tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc xác định tiền, tài sản các khoản phải thi của đơn vị cho tất cả các quyết định thi hành án.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Xác định tiền, tài

-       Nhấn nút <<Duyệt>>, xuất hiện hộp thoại Danh sách chứng từ: Phiếu xác định tiền, giá trị TSTV

image181

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Chọn: Cho phép xem các chứng từ xác định tiền, tài sản được chọn trước đó. Để chọn một chứng từ, kích chuột vào chọn chứng từ đó rồi di chuyển đến chức năng “Chọn” bằng cách kích chuột vào biểu tượng image115 trên thanh công cụ.

-       Tìm kiếm: Cho phép tìm được các chứng từ xác định tiền, tài sản mà NSD đang muốn tìm. Để tìm được chứng từ  kích chọn vào biểu tượng image116 trên thanh công cụ sau đó nhập điều kiện tìm kiếm rồi nhấn nút tìm. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm theo các tiêu thức mà NSD nhập. Tham khảo thông tin chi tiết Tìm kiếm

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Xóa Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Xem, in Chứng từ xác định tiền, tài sản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.