Danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Chứng từ nghiệp vụ khác >

Danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc các nghiệp vụ khác

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ.

-       Nhấn nút <<Duyệt>>, xuất hiện hộp thoại Danh sách chứng từ: Chứng từ nghiệp vụ khác

image183

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Chọn: Cho phép xem các chứng từ nghiệp vụ khác được chọn trước đó. Để chọn một chứng từ, kích chuột vào chọn chứng từ đó rồi di chuyển đến chức năng “Chọn” bằng cách kích chuột vào biểu tượng image115 trên thanh công cụ.

-       Tìm kiếm: Cho phép tìm được các chứng từ nghiệp vụ khác mà NSD đang muốn tìm. Để tìm được chứng từ  kích chọn vào biểu tượng image116 trên thanh công cụ sau đó nhập điều kiện tìm kiếm rồi nhấn nút tìm. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm theo các tiêu thức mà NSD nhập. Tham khảo thông tin chi tiết Tìm kiếm

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Xóa Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.