Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng, ví dụ: TK 311, 312, 331.

image97

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư ban đầu, tại màn hình nhập số dư ban đầu kích kép chuột vào tài khoản cần nhập số dư, chọn loại đối tượng sau đó NSD nhập số dư tương ứng cho các đối tượng trên từng dòng.

Xem thêm:

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng theo quyết định

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản, tang vật

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản khác

-       Số dư TK theo dõi tất cả tài khoản

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.