Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản khác

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản còn lại như TK 007, 111,  112, 342, 343, 632.

image100

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại màn hình nhập số dư ban đầu kích kép chuột vào tài khoản cần nhập số dư, chọn loại tiền có liên quan. Sau đó nhập số dư cho các tài khoản.

Xem thêm:

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng theo quyết định

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản, tang vật

-       Số dư TK theo dõi tất cả tài khoản

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.