Sao chép số dư

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Sao chép số dư

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD thực hiện sao chép nhanh toàn bộ số dư từ tài khoản 316 sang tài khoản 512, hoặc từ tài khoản 114 sang tài khoản 336 (khi hai nhóm tài khoản 114 và 336 có cùng tính chất) được chọn tương ứng chi tiết theo từng đối tượng và quyết định.

image103

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu,

-       Trên giao diện Nhập số dư ban đầu chọn tài khoản 316 cần sao chép số dư, kích chuột phải chọn <<Sao chép>>.

-       Trên hộp thoại Sao chép số dư ban đầu, chọn tài khoản 512 cần sao chép đến.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện sao chép số dư.

Chức năng Sao chép số dư ban đầu sẽ thực hiện cập nhật toàn bộ số dư của tài khoản 512 chi tiết theo số dư của tài khoản 316 được chọn sao chép tương ứng.

Cách thao tác tương tự với tài khoản 114.

 

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.