Thiết lập báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Thiết lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng Thiết lập báo cáo tài chính cho phép NSD thiết lập lại công thức cho báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án, Báo cáo tình hình thi hành án,…  khi có sự thay đổi.

Cách thao tác:

-       Vào Menu Nghiệp vụ\Thiết lập báo cáo tài chính, xuất hiện màn hình Thiết lập báo cáo tài chính.

-       Chọn báo cáo tài chính cần thiết lập lại công thức.

-       Thay đổi công thức cần thiết.

-       Nhấn nút <<Cất & Đóng>> để lưu thông tin công thức vừa sửa.

-       NSD có thể nhấn nút <<Phục hồi>> để khôi phục lại công thức ban đầu của báo cáo

image189

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.