Tổng hợp báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Tổng hợp báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng này cho phép đơn vị thi hành án cấp trên tổng hợp số liệu báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới. Sau khi thực hiện chức năng này NSD có thể in các báo cáo tổng hợp bằng cách vào Menu Nghiệp vụ\In báo cáo, chọn báo cáo tổng hợp cần in.

Cách thực hiện:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp báo cáo tài chính, xuất hiện hiện hộp thoại: Danh sách báo cáo tổng hợp.

-       Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện chức năng Nhập khẩu, Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In, Nạp báo cáo.

image192

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.