Hỗ trợ lãnh đạo

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Hỗ trợ lãnh đạo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng Hỗ trợ lãnh đạo cho phép NSD có thể theo dõi tổng quát tình hình thu, chi và dòng vận động tài chính của đơn vị mình diễn ra trong một kỳ nhất định.

Cách thao tác:

-       Vào Menu Nghiệp vụ\Hỗ trợ lãnh đạo hoặc kích chuột vào biểu tượng image204 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện màn hình các biểu đồ phân tích số tiền, tài sản đã thu trong tháng, số dư tiền mặt tại quỹ, so sánh giữa số đã thu và số phải thu theo tháng,…

image205

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.