Tiện ích Tìm kiếm

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Tiện ích Tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng Tìm kiếm trên phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD có thể dễ dàng tìm kiếm các nghiệp vụ phát sinh theo các điều kiện khác nhau như: ngày chứng từ, số chứng từ, ngày hạch toán, TK nợ, TK có…

Cách thực hiện:

-       Vào Menu Nghiệp vụ\Tìm kiếm, hoặc kích chọn biểu tượng image207 trên thanh công cụ tại màn hình chính của phần mềm.

-       Xuất hiện màn hình hộp thoại: Tìm kiếm chứng từ

-       NSD lựa chọn các điều kiện tìm kiếm, nhấn nút <<Cập nhật>> để cập nhật điều kiện tìm kiếm vừa chọn vào danh sách các điều kiện tìm kiếm.

-       NSD có thể nhấn nút <<Thêm>> để bổ sung thêm một điều kiện tìm kiếm vào danh sách điều kiện tìm kiếm.

-       Nhấn nút <<Tìm kiếm>>, phần mềm sẽ tự động tìm kiếm các nghiệp vụ phát sinh theo điều kiện đã chọn.

-       Tại phần danh sách kết quả tìm kiếm, NSD có thể xem chi tiết từng chứng từ tìm được bằng cách nhấn nút <<Xem chứng từ>> hoặc in chứng từ tìm được.

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp thoại Tìm kiếm chứng từ.

image208

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.