Số dư TK theo Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép khai báo số dư của tài khoản 112 khi tài khoản 112 được theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

Cách thực hiện

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại màn hình nhập số dư ban đầu kích kép chuột vào tài khoản cần nhập số dư, chọn loại tiền và tài khoản cần nhập số dự

Nhập số dư cho tài khoản tương ứng chi tiết theo tài khoản ngân hàng

image101

Xem thêm:

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng theo quyết định

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản, tang vật

-       Số dư TK theo dõi tất cả tài khoản

-       Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.