Thay đổi mật khẩu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống >

Thay đổi mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu, xuất hiện hộp hội thoại:

image212

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mật khẩu mới

Mật khẩu mới của người dùng

 

Xác nhận lại

Xác nhận lại mật khẩu mới của người dùng

Đồng ý

Đồng ý thao tác thay đối mật khẩu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác thay đối mật khẩu

-       Nhập mật khẩu mới của người dùng vào phần Mật khẩu mới.

-       Nhập lại mật khẩu mới của người dùng vào phần Xác nhận lại mật khẩu.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ mật khẩu đã thay đổi.

Khi đặt mật khẩu, NSD cần phải chú ý mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt.

Xem thêm:

-       Ngày hạch toán

-       Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

-       Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

-       Quản lý người dùng

-       Nhóm người dùng

-       Phân quyền sử dụng

-       Nhật ký truy cập

-       Tùy chọn

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.