Danh sách người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Quản lý người dùng >

Danh sách người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép thiết lập và quản lý danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu kế toán của đơn vị thi hành án

Tại đây, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Người dùng, sửa người dùng, xóa người dùng, nhập khẩu người dùng, In danh sách người dùng và Nạp

Cách thực hiện

-       Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, xuất hiện màn hình Quản lý người dùng :

image219

Chỉ NSD có vai trò ADMIN mới có thể nhìn thấy và thực hiện các thao tác với phần Quản lý người dùng.

Xem thêm:

-       Nhập khẩu người dùng

-       Thêm/Sửa người dùng

-       Xóa người dùng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.