Nhập khẩu Nhóm người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Nhóm người dùng >

Nhập khẩu Nhóm người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép nhập khẩu danh sách người dùng vào hệ thống.

Các thao tác

-       Kích chuột vào biểu tượng image213  trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Khai báo thông tin kết nối.

-       Nhập mật khẩu của máy tính đang sử dụng.

image226

-       Kích chuột chọn <<Tiếp tục>> để tiếp tục việc nhập khẩu

image215

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại đối tượng nhập khẩu

Mật khẩu mới của người dùng

 

Người dùng

Xác nhận lại mật khẩu mới của người dùng

Nhóm người dùng

Đồng ý thao tác thay đối mật khẩu

Công ty/Chi nhánh

Hủy bỏ thao tác thay đối mật khẩu

-       Nhấn tiếp tục để chuyển đến bước <<Tiếp theo>> của quá trình nhập khẩu người dùng

image216

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người dùng

Hiển thị danh sách người dùng trong miền triển khai

Tiếp theo

Tiếp tục quá trình nhập khẩu người dùng

Quay lại

Quay lại màn hình trước

Hủy bỏ

Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác

-       Kích chọn người dùng cần nhập khẩu.

-       Nhấn nút image217, để chuyển người dùng sang hộp danh sách ở bên phải màn hình.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>>, để tiếp tục quá trình nhập khẩu:

image218

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để kết thúc quá trình nhập khẩu người dùng

Xem thêm:

-       Danh sách nhóm người dùng

-       Thêm/Sửa Nhóm người dùng

-       Xóa Nhóm người dùng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.