Thêm/Sửa Nhóm người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Nhóm người dùng >

Thêm/Sửa Nhóm người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới nhóm người dùng vào hệ thống.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách nhóm người dùng, kích chuột vào biểu tượng image220 hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại gồm 5 trang như sau:

      Thông tin chung: Cho phép khai báo những thông tin chung của nhóm người dùng phục vụ cho việc đăng nhập và sử dụng dữ liệu kế toán:

image228

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên nhóm

Tên của nhóm người dùng

 

Diễn giải

Đưa ra các thông tin chi tiết về nhóm người dùng

Tên tắt

Tên viết tắt của nhóm người dùng

Đối tên tắt

Đối tên tắt của nhóm người dùng

Hiệu lực từ ngày

Thời gian mà nhóm người dùng bắt đâu có hiệu lực với các vai trò được chọn

Xem thêm:

-       Nhập khẩu nhóm người dùng

-       Danh sách nhóm người dùng

-       Xóa Nhóm người dùng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.