Danh sách

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Phân quyền sử dụng >

Danh sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép người quản trị hệ thống phân quyền cho từng nhóm NSD, những người trong cùng một nhóm sẽ có quyền như nhau: Được phép làm việc với một hoặc một số hộp hội thoại và được phép xem một số báo cáo nhất định liên quan trực tiếp đến công việc kế toán của nhóm đã được đăng ký.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\ Phân quyền sử dụng … xuất hiện hộp hội thoại

image229

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hệ thống chức năng

Các chức năng chương trình MISA-Panda cho phép phân quyền sử dụng.

Ma trận phân quyền

Các phần phân quyền sử dụng

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Phân quyền

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.